Plugger Etkinlik İptal-İade

1- Mücbir sebep durumunda veya sözleşme konusu hizmetin ifasının imkansızlaştığı durumda;

Plugger öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

a. Alıcının havale yolu ile yaptığı ödemelerde, hizmet bedeli tutarı 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yaratılmasına ilişkin sürenin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini kabul eder.

2- İnternet Sitesi'nde Plugger'a tahsis edilen alanda yer alan şartlardan bir veya birkaçının gerçekleşmemesi durumunda

Plugger, 24 saat öncesinden www.plugger.com.tr’yi mail ile bilgilendirerek etkinliği iptal edebilir. Plugger iptal talebi ile ilgili belirlenen saat diliminde bilgi vermediği takdirde etkinliği gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Alıcı tarafından ilgili hizmete/aktivite için ödenen bedellerin tümü 14 (on dört) gün içinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın alıcıya iade edilecektir. Alıcı satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yaratılmasına ilişkin sürenin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini kabul eder.