plugger.com.tr İlan Verme Kuralları

1. Etkinlik başlığında ve etkinlik açıklama bölümünde sadece etkinlik hakkındaki bilgiler yer almalıdır. Belirtilen bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link eklenmemesi gerekmektedir.

2. Yayınlanmak istenen etkinlikte kullanılan fotoğraflar beş taneyi geçmemeli ve Youtube Video Platformuna yüklenilen videoların linki eklenmelidir. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri yer almamalıdır. Her bir etkinlik için farklı fotoğraflar kullanılmalıdır, aynı fotoğraf ikinci bir etkinlikte kullanılamaz.

3. Etkinlik açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.

4. Hizmet Sağlayıcı, web/uygulaması içerisinde bir etkinlik oluşturmak için aşağıdaki bilgileri mutlaka web/uygulama içerisinde yer alan ilgili bölümlere girmek zorundadır.

I. Etkinlik Adı

II. Etkinlik Açıklaması

III. Etkinlik Fiyatı

IV. Etkinlik Başlangıç Tarihi, Etkinlik Süresi, Saati

V. Etkinlik Lokasyonu

VI. Maksimum ve Minumum Katılımcı Sayısı

VII. Etkinlik Fotoğrafları

VIII. Etkinlik Videosu

5. Plugger.com.tr etkinlik ile ilgili 4. Madde’deki kısımlara girilen bilgileri uygun gördüğü şekilde düzenleme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı bu durumu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

6. Etkinlikle ilgili belirtilen kısımlarda (adı, açıklama, fiyat v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.

7. Hizmet Sağlayıcı, Plugger.com.tr üzerinden oluşturduğu etkinlikler için etkinlik satışını sadece Plugger.com.tr üzerinden gerçekleştirmek zorundadır. Plugger kendi sosyal mecralarında ve web sitesinde Plugger.com.tr’de satışa sunacağı etkinliğin duyurusunu yine Plugger.com.tr üzerinden satışını sağlamak amacıyla yapabilir. Fakat etkinlik satışı için www.plugger.com.tr’ye yönlendirme yapması gerekmektedir.

8. Asgari katılımcı sayısı, azami katılımcı sayısının %40 (yüzdekırk)'ından fazla olamaz.

9. Etkinlik kapsamında tüm cezai ve hukuki sorumluluk Hizmet Sağlayıcı’ya aittir. Etkinlik ile ilgili tüm gerekli ve yasal tüm uyarılar ve bilgilendirmeler Plugger tarafından etkinlik satışı öncesinde etkinlik sayfasının açıklama bölümünde Kullanıcı/Üye’nin dikkatini çekecek şekilde duyurulacaktır.

10. Plugger.com.tr, ilgili internet sitesi ve mobil uygulamanın içeriğini ve/veya Hizmet Sağlayıcı’ya ve Kullanıcı/Üye’ye sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme, sona erdirme veya bu hizmetlere yenilerini ekleme hakkını haizdir.

11. Plugger.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, Hizmet Sağlayıcı tarafından sonradan değiştirilemez, Hizmet Sağlayıcı bu konu itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Plugger.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik kararı alma ve bu değişiklikleri karar altına aldığı tarih itibariyle tüm etkinliklere uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

12. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da ve 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki etkinliklerin fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

13. Plugger.com.tr tarafından kullanıcıların bilgilerinin paylaşılması halinde Hizmet Sağlayıcı bu bilgileri KVKK ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca yalnızca fatura düzenleme ve hizmeti ifa etme yükümlülüğü kapsamında kullanacağını aksi halde bu nedenlerle doğabilecek tüm zararlardan doğrudan kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Önemli Not: Etkinlikte yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan Hizmet Sağlayıcı’ya veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

“İlan Verme Kuralları” hem bireysel hem kurumsal üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde bulunan üye, yukarıda belirtmiş olduğumuz kurallara ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

İlan verilirken üye tarafından girilen adres bilgisi, Plugger.com.tr’un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.